چاپ کردن این صفحه

مقایسه آسا B50F و لیفان 820

 

مقایسه لیفان 820 وآسا که در بازه قیمت 75-80 میلیون تومان قرار دارند